Σχετικά

Το Delivericious είναι μια υπηρεσία για να βρίσκει κανείς τα ανοιχτά deliverάδικα στην περιοχή που μένει.

Η χρησιμότητά του είναι φανταζόμαστε ξεκάθαρη σε καθέναν και καθεμία που έχει αναθεματίσει έστω μία φορά βραδιάτικο με άδειο στομάχι, άδειο ψυγείο και μια αναπάντεχη έλλειψη από τα πολύτιμα φυλλάδια των κοντινών σουβλακοποιείων. ('μα, πού τα έχω βάλει?...')

Το Delivericious ξεκίνησε λοιπόν σαν ένα μικρό πείραμα από τρεις φίλους κάπου στα μέσα του 2007 με αυτό ακριβώς το πρόβλημα των άφαντων φυλλαδίων. Μόλις μέσα σε έναν χρόνο αντιληφθήκαμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Το Delivericious είχε ήδη αποκτήσει αρκετούς φίλους και σταθερούς επισκέπτες πράγμα που έκανε την κατάσταση πιο ενδιαφέρουσα κι έδωσε μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα μας να συνεχίσει.

Σκοπός μας πια είναι να καλύψουμε όλους τους συμπαθούντες ανά την Άθήνα, προσφέροντας ταυτόχρονα μία κάπως διαφορετική διαδυκτιακή εμπειρία από τα συνηθισμένα delivery sites. Ενώ το project είναι -και θα είναι μάλλον για καιρό- σε φάση beta, οι λειτουργικότητες και καινοτομίες του δεν έχουν τίποτα να ζηλεψουν από άλλα μεγάλα sites.

Όροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης προσεκτικά! Η επίσκεψη σε αυτή την ιστοσελίδα προϋποθέτει την άνευ όρων αποδοχή από μέρους σας των όρων χρήσης.

1. Γενικά

Ο διαδικτυακός τόπος delivericious.gr έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει, διαμορφώσει ή να διακόψει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου και των ωρών διαθεσιμότητάς του. Το εμπορικό δίκτυο delivericious.gr είναι απλώς ένας διαδικτυακός τόπος που παρέχει πληροφόρηση και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπορικών μελών και των χρηστών, και δεν αποτελεί εμπορικό κατάστημα (μέσω του delivericious.gr δεν διακινούνται χρήματα ). Το delivericious.gr δεν είναι σε καμία περίπτωση αρμόδιο για την ποιότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εμπορικά μέλη του (ψητοπωλεία-εστιατόρια) που εμφανίζονατι στις σελίδες του. Όλες οι ερωτήσεις / παρατηρήσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους εμπόρους και προβάλλονται μέσα από το delivericious.gr πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο έμπορο.

2. Περιορισμός Ευθύνης

Συμφωνείτε ρητώς ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται υπ' ευθύνη του χρήστη. Ούτε το delivericious.gr ή οι θυγατρικές του, ούτε οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές δεν εγγυώνται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας θα είναι αδιάκοπη ή ακριβής, ούτε εγγυώνται για τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από την χρήση της ιστοσελίδας ή την αξιοπιστία οποιονδήποτε πληροφοριών, υπηρεσίας ή εμπορευμάτων που παρέχονται μέσω αυτής. Αυτή η αποκήρυξη της ευθύνης ισχύει για οποιεσδήποτε ζημιές που προκαλούνται από οποιαδήποτε αποτυχία απόδοσης λάθους, παράληψης, ανακρίβειας , διακοπής, διαγραφής ατέλειας, καθυστέρησης στη λειτουργία ή μετάδοση ιού υπολογιστών, αποτυχίας γραμμών επικοινωνίας, κλοπής ή καταστροφής ή αναρμόδιας πρόσβασης, αλλαγής, ή χρήσης αυτής της περιοχής, είτε για παραβίαση σύμβασης, επιβλαβούς συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένης ρητής υπαιτιότητας), αμέλειας είτε κάτω από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σε καμία περίπτωση το delivericious.gr, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή διανομή της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτή, δεν είναι υπεύθυνος σε οποιαδήποτε περίπτωση σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αμέλειας του) ή κάτω από οποιαδήποτε νομική θεωρία (συμπεριλαμβανομένης της ρητής υπαιτιότητας) για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, ποινικών, επακόλουθων ή παρόμοιων ζημιών , συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χαμένων κερδών ή εισοδημάτων, απώλεια χρήσης ή παρόμοια οικονομική απώλεια, που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης της ιστοσελίδας. Με το παρόν έγγραφο αναγνωρίζετε ότι οι διατάξεις αυτού του τμήματος θα ισχύσουν για τη χρήση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ο εφαρμόσιμος νόμος μπορεί να μην επιτρέψει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης ή των τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, έτσι ο ανωτέρω περιορισμός ή ο αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύσει για εσάς. Σε καμιά περίπτωση η ευθύνη του delivericious.gr για ολικές ζημιές, απώλειες και αιτίες δράσης είτε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας του χρήστη) ή κάτω από οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία (συμπεριλαμβανομένης της ρητής υπαιτιότητας) δεν θα ξεπερνά το ποσό που καταβάλλεται από εσάς, αν υπάρχει, για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

3. Περιορισμοί Χρήσης

Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό, εμπορικά σήματα και άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, κειμένου, λογισμικού, φωτογραφιών ,το οποίο προστατεύεται από το σχετικό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η τροποποίηση, δημοσίευση, διαβίβαση, επίδειξη, συμμετοχή στην μεταφορά ή πώληση, η δημιουργία των παράγωγων εργασιών, η εκμετάλλευση από καμία άποψη οποιουδήποτε μέρους από τον περιεχόμενο αυτής της περιοχής, γενικά ή εν μέρει. Βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, καμία αντιγραφή, ανακατανομή, αναμετάδοση, δημοσίευση ή εμπορική εκμετάλλευση του μεταφορτωμένου υλικού δεν θα επιτραπούν χωρίς τη σαφή γραπτή άδεια από το delivericious.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιτρεπόμενης αντιγραφής, η ανακατανομής ή αναδημοσίευσης υλικού, καμία αλλαγή ή διαγραφή της απόδοσης συντακτών, ή τροποποίηση εμπορικών σημάτων ή σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων θα γίνει. Ο χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαιώματα ιδιοκτησίας με την αντιγραφή αρχείων στον προσωπικό του υπολογιστή. Οι προηγούμενες παροχές είναι προς όφελος του delivericious.gr, τα υποκαταστήματά της, τις θυγατρικές της, τους προμηθευτές και τους εξουσιοδοτημένους από τους άνωθεν. Καθένας από τους άνωθεν θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει και να επιβάλει προμήθεια άμεσα ή εξ ονόματός της.

4. Εμπορικά Σήματα

To delivericious.gr, το εμπορικό σήμα και το λογότυπο, που εμφανίζονται σε αυτήν την περιοχή είναι εμπορικά σήματα της «paramana.com». Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην περιοχή είναι η ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

5. Αξιοπιστία καταλόγων

Το delivericious.gr δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και τη αξιοπιστία του περιεχομένου των καταλόγων των εστιατορίων, ούτε και για τον χώρο και τον χρόνο παράδοσης των αγαθών. Οποιαδήποτε ευθύνη που θα προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας δεν βαρύνει το delivericious.gr και την paramana.com, παρά μόνο τον εκάστοτε έμπορο ή επιχειρηματία.

6.Links &Banners

Το delivericious.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το delivericious.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7. Τροποποίηση Όρων

Το delivericious.gr έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις διατάξεις που εφαρμόζονται στη χρήση της ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε μέρος επ' αυτού, ή να επιβάλει τους νέους όρους, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της προσθήκης των τελών και των ποσών για τη χρήση. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα ενεργοποιούνται αμέσως με ειδοποίηση επ' αυτών, η οποία μπορεί να δοθεί με οποιαδήποτε μέσα συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα, ή με ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδα από σας μετά από τέτοια ειδοποίηση θα κριθεί ότι γίνεται με αποδοχή όποιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το delivericious.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει και να αφαιρεί τους τιμοκατάλογους-μενού των διάφορων εστιατορίων, τις προβεβλημένες καταχωρήσεις ή τα διαφημιστικά banners, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση αυτών, εφόσον αυτά δεν εναρμονίζονται στους κανόνες λειτουργίας του.

8. Προσωπικά Δεδομένα

To delivericious.gr, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το delivericious.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ

9. Λοιπά

Αυτοί οι όροι της χρήσης αποτελούν ολοκληρωμένη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος και εκτοπίζουν όλες τις προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά τέτοιο περιεχόμενο. Αυτοί οι όροι της χρήσης θα αναλυθούν σύμφωνα με τους νόμους του κράτους.

loading
DeliVERIcious News:
Τώρα μπορείτε να βρείτε εύκολα ποιοι κάνουν delivery στην περιοχή σας.
Απλά διαλέξτε το είδος του μαγαζιού που θέλετε και την περιοχή που βρίσκεστε.
Το delivericious θα ψάξει και θα σας επιστρέψει τα ανοιχτά σουβλατζίδικα, pizzariες
και εστιατόρια, τα menu τους και τα τηλέφωνά τους. Καλή σας όρεξη!
Αν ψάχνετε κάποιο συγκεκριμένο κατάστημα, συμπληρώστε εδώ: Εύρεση
Διαλέξτε από τη λίστα μόνο:
 • ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ
 • ΠΙΤΣΑΡΙΑ
 • ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΤΗΣ ΩΡΑΣ
 • ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
 • ΤΗΣ ΩΡΑΣ
 • ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ
 • BURGER
 • ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
 • ΚΡΕΠΕΣ
 • ΙΤΑΛΙΚΟ - ΖΥΜΑΡΙΚΑ
 • ΙΤΑΛΙΚΟ
 • ΖΥΜΑΡΙΚΑ
 • ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΚΙΝΕΖΙΚΟ - SUSHI
 • ΚΙΝΕΖΙΚΟ
 • SUSHI
 • ΚΑΦΕΔΕΣ - ΡΟΦΗΜΑΤΑ
 • ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
 • ΓΛΥΚΑ
 • ΠΑΓΩΤΟ
 • ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ - ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ
 • ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
 • ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ
 • GOURMET
 • ΔΙΑΙΤΗΣ
 • ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ
 • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Μισό λεπτό να φoρτώσει...
περιοχές delivery τύπος delivery